NOSPR concert hall
Johann Sebastian Bach

Italian Concerto in F major, BWV 971

French Overture in B minor, BWV 831

Goldberg Variations, BWV 988

András Schiff
piano
András Schiff

András SchiffSir András Schiff to jeden z najznakomitszych pianistów i interpretatorów dzieł J.S. Bacha, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena i F. Schuberta. Urodził się w 1953 roku Budapeszcie. Już jako pięcioletni chłopiec pobierał pierwsze lekcje gry na fortepianie pod kierunkiem Elisabeth Vadász. Studia muzyczne odbył w Akademii im. Franza Liszta w Budapeszcie, pod okiem wspaniałych pedagogów: Pál Kadosa, György Kurtág oraz Ferenca Radosa. Edukację kontynuował w Londynie, pod kierunkiem Georga Malcolma. Od 1999 roku prowadzi założoną przez siebie orkiestrę kameralną Cappella Andrea Barca. Współpracuje również z Chamber Orchestra of Europe.

Artysta był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowym forum, m.in. w 2006 roku, za interpretacje dzieł Beethovena został członkiem honorowym Beethoven-Haus w Bonn; w 2008 roku, w uznaniu za 30 latach działalności w Wigmore Hall otrzymał medal tej instytucji, w 2011 roku został nadzwyczajnym członkiem kolegium Balliol (Uniwersytet w Oksford), w 2012 roku otrzymał Mozart-Medaille, odznaczenie przyznawane przez Międzynarodową Fundację Mozarteum. Został uhonorowany ponadto nagrodą im. Roberta Schumanna miasta Zwickau, w 2013 roku otrzymał Złoty medal Royal Philharmonic Society oraz został honorowym członkiem Konzerthaus w Wiedniu. W lipcu 2014 roku University of Leeds odznaczył go tytułem Doktora Honoris Causa.

Wiosną 2011 roku ściągnął na siebie uwagę krytyki i publiczności gdy, na znak protestu przeciwko rozwojowi politycznemu Węgier oraz działaniom węgierskich nacjonalistów nie zdecydował się na koncerty w swoim rodzinnym kraju.

W czerwcu 2014 roku za zasługi dla muzyki został mu przyznany tytuł szlachecki.