Sala Koncertowa NOSPR
Galeria z koncertu

Program

Johann Sebastian Bach

Koncert włoski F-dur BWV 971

Uwertura francuska h-moll BWV 831

Wariacje Goldbergowskie BWV 988

András Schiff
fortepian

Koncert włoski i Uwertura francuska h-moll świadczą o uniwersalizmie Jana Sebastiana Bacha, który potrafił przejąć różne konwencje swej epoki i odcisnąć na nich piętno jemu tylko danej doskonałości. W Wariacjach goldbergowskich objawia się ona w rozplanowaniu wielkiej formy, a zwłaszcza w kunsztowności kanonów wypełniających trzecią część 30 wariacji. Nie brak tu także szczypty humoru. Gdy na koniec zabrzmi ponownie początkowa aria, koło się zamyka. Ale przecież, po takiej zawrotnej wędrówce, nie jest to już ta sama aria.


András Schiff

András SchiffSir András Schiff to jeden z najznakomitszych pianistów i interpretatorów dzieł J.S. Bacha, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena i F. Schuberta. Urodził się w 1953 roku Budapeszcie. Już jako pięcioletni chłopiec pobierał pierwsze lekcje gry na fortepianie pod kierunkiem Elisabeth Vadász. Studia muzyczne odbył w Akademii im. Franza Liszta w Budapeszcie, pod okiem wspaniałych pedagogów: Pál Kadosa, György Kurtág oraz Ferenca Radosa. Edukację kontynuował w Londynie, pod kierunkiem Georga Malcolma. Od 1999 roku prowadzi założoną przez siebie orkiestrę kameralną Cappella Andrea Barca. Współpracuje również z Chamber Orchestra of Europe.

Artysta był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowym forum, m.in. w 2006 roku, za interpretacje dzieł Beethovena został członkiem honorowym Beethoven-Haus w Bonn; w 2008 roku, w uznaniu za 30 latach działalności w Wigmore Hall otrzymał medal tej instytucji, w 2011 roku został nadzwyczajnym członkiem kolegium Balliol (Uniwersytet w Oksford), w 2012 roku otrzymał Mozart-Medaille, odznaczenie przyznawane przez Międzynarodową Fundację Mozarteum. Został uhonorowany ponadto nagrodą im. Roberta Schumanna miasta Zwickau, w 2013 roku otrzymał Złoty medal Royal Philharmonic Society oraz został honorowym członkiem Konzerthaus w Wiedniu. W lipcu 2014 roku University of Leeds odznaczył go tytułem Doktora Honoris Causa.

Wiosną 2011 roku ściągnął na siebie uwagę krytyki i publiczności gdy, na znak protestu przeciwko rozwojowi politycznemu Węgier oraz działaniom węgierskich nacjonalistów nie zdecydował się na koncerty w swoim rodzinnym kraju.

W czerwcu 2014 roku za zasługi dla muzyki został mu przyznany tytuł szlachecki.