ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice

Zacisze 3
40 – 025 Katowice